Trainingen

Training online marketing strategie

Training online marketing strategie

Wil je kennis op doen over de online marketing strategie voor een onderneming? Effecty helpt je met de training online marketing strategie. De kansen op het gebied van internetmarketing die steeds groter en veelzijdiger worden houden we nauwlettend in de gate. Wij bieden dan ook passende trainingen aan. Effecty gelooft in de kracht van internet en wil jou daar graag deelgenoot van maken!

Online marketing strategie

Alles wat je doet op het gebied van marketing moet aansluiten bij je gekozen strategie. Dat geld dus ook voor online marketing. Wat is het doel en wat wil je bereiken? Het in kaart brengen van de strategie is belangrijk om daarna de juiste keuzes te kunnen maken.

Voor de opleiding online marketing strategie is enige kennis van algemene marketing begrippen en een hbo-denkniveau vereist.

Je leert tijdens de training het volgende:

  • Onderzoek doen naar kansen die online marketing je organisatie te bieden heeft
  • Een online marketing strategie te vertalen naar een praktisch plan
  • Het plan uit te voeren
  • Resultaten te meten en daar ook op bij te sturen

Competenties

Verder wordt er tijdens de training ook gewerkt aan de competenties van de cursisten. Cursisten kunnen na de cursus een online marketing strategie ontwikkelen voor de eigen organisatie, de voortgang bewaken en bijsturen en verbeterpunten betreft de website en online marketing aandragen.

Programma training online marketing strategie

De opleiding online marketing strategie duurt een dagdeel (4 uur). Tijdens de training worden de volgende onderwerpen besproken: kennismaking met online marketing strategie, interne analyse en externe analyse, SWOT (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen), strategische opties, praktische uitvoering en het meten en analyseren van de resultaten.

Ontdek de vele mogelijkheden van internet marketing en optimaliseer jouw onderneming!

Heb je interesse in de training online marketing strategie? Neem dan contact op met Effecty voor de mogelijkheden.